Nauczyciele

Nasi lektorzy wyśmienicie mówią po polsku, ale ich językiem ojczystym zawsze jest rosyjski. Wszyscy mogą pochwalić się wyższym wykształceniem filologicznym lub pedagogicznym, zdobytym w ich rodzinnych stronach za wschodnią granicą Polski – w Rosji, na Ukrainie czy Białorusi. Pomimo posiadanych dyplomów nie spoczywają na laurach i kształcą się dalej, podwyższając kwalifikacje na studiach podyplomowych, kursach i specjalistycznych szkoleniach. W naszym gronie mamy też jedną doktorantkę i jedną panią doktor!

 

Stałe lektorki Samowara:

Maria Bartakhanova

Filolog orientalista, doktor filozofii, ukończyła staże w dziedzinie psychologii i socjologii oraz studia podyplomowe w zakresie finansów i bankowości – dzięki tak wszechstronnym zainteresowaniom zawsze znajdzie dla słuchaczy ciekawy temat do rozmowy! Choć jej językiem ojczystym jest rosyjski, biegle posługuje się polskim i angielskim, nieźle francuskim, niemieckim i mongolskim, zna także podstawy tureckiego i chińskiego oraz języków klasycznych – greki i łaciny. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w roli wykładowcy na uczelniach wyższych.

Inna Tokarska

Urodziła się i wychowała niedaleko Moskwy, od kilkunastu lat jest związana z Polską. Ukończyła filologię rosyjską i spełniła swoje marzenie o pracy w zawodzie nauczyciela. Uczy języka rosyjskiego dzieci w podwarszawskich szkołach podstawowych i gimnazjach, w Samowarze prowadzi kursy dla dorosłych. Jej specjalnością są zajęcia dla początkujących – nikt z taką cierpliwością nie tłumaczy zawiłości rosyjskiej gramatyki i ortografii! Jest wymagająca, co znakomicie motywuje słuchaczy do nauki.

Oksana Velyka

Pasjonuje ją rosyjska literatura i wszelkie odmiany lingwistyki. Swoją ogromną wiedzą o kulturze, historii i sztuce rosyjskiej jest w stanie zainteresować każdego, dlatego na jej zajęciach nie sposób się nudzić. Absolwentka filologii rosyjskiej i angielskiej, doświadczony lektor i tłumacz, wykładowca na państwowych i prywatnych uczelniach. Ukończyła studia podyplomowe w Polskiej Akademii Nauk, a obecnie powolutku pisze pracę doktorską.

Maria Zhuravleva

Z wyróżnieniem ukończyła filologię rosyjską w Petersburgu, a następnie uzyskała tytuł magistra socjologii i przyjechała do Polski w ramach stypendium dla młodych naukowców. Wielokrotnie brała udział w konferencjach naukowych poświęconych historii literatury rosyjskiej, ma na swoim koncie kilka publikacji o pierwszej fali emigracji rosyjskiej. Osoba o niespożytej energii i urodzony społecznik, niejednokrotnie pracowała jako wolontariusz dla rozmaitych organizacji. Od dziesięciu lat naucza języka rosyjskiego i dzieli się ze słuchaczami swoim zamiłowaniem do literatury rosyjskiej.

Polina Justová

Absolwentka polonistyki Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu im. Łomonosowa oraz studiów podyplomowych z zakresu nauczania języka rosyjskiego jako obcego. Językoznawczyni, redaktorka, tłumaczka polskiej literatury na język rosyjski. W jej przekładzie ukazały się m.in. „Gottland” Mariusza Szczygła i eseje Andrzeja Stasiuka. Wieloletnia pracowniczka Instytutu Polskiego w Moskwie, w którym odpowiadała za projekty literackie, wydawnicze i edukacyjne. Wykładowczyni na Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Niżnym Nowogrodzie, gdzie prowadziła cykle wykładów na temat dialogu kultur w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego oraz translatoryki. Lektorka języka polskiego i rosyjskiego z wieloletnim doświadczeniem.      

 

Lektorki współpracujące:

Nadzieja Dejneka

Pochodzi z jednego z najpiękniejszych miast Rosji – Petersburga. Absolwentka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. A. Hercena; od 2009 roku wykłada język rosyjski w Szkole Języków Wschodnich na Uniwersytecie Warszawskim. Znakomicie sobie radzi z nauczaniem w grupach, łącząc naukę języka z elementami kulturoznawczymi. Prywatnie – mama czterech córek, interesuje się psychologią, tańcem. Śpiewa w rosyjskim chórze.

Sasha Zielińska

Filolog i dziennikarka – z wykształcenia i z zamiłowania. Jej artykuły można znaleźć w archiwach prasowych w wielu tytułach po tej i po drugiej stronie Bugu. Jednak bardziej od pisania lubi uczyć swojego ojczystego języka. Od wielu lat pracuje jako lektorka języka rosyjskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Co ją najbardziej cieszy w tej pracy? Kontakt z przeróżnymi, ciekawymi ludźmi i obserwowanie ich systematycznych postępów we władaniu językiem rosyjskim.

Sekretariat:

Obecnie Sekretariat Samowaru jest obsługiwany przez właścicielki Szkoły - p. Helenę i p. Marinę.