Jak uczymy?

W nauce rosyjskiego w naszej szkole od samego początku postawiliśmy na jakość. Mamy spójne programy nauczania dla każdego poziomu zaawansowania. Co to oznacza?

Materiał do opanowania przez słuchaczy jest z góry określony. Każdy lektor wie, z jakich podręczników i materiałów dodatkowych ma korzystać na zajęciach w ciągu każdego semestru i całego roku, jaka jest kolejność wprowadzanych tematów. U nas nie ma miejsca na niesprawdzone „programy autorskie” i chaotyczność w nauczaniu!

Taki system pozwala uniknąć luk w Twojej wiedzy – oczywiście pod warunkiem, że będziesz regularnie uczęszczać na zajęcia – oraz z łatwością sprawdzić postępy w nauce.

Program obejmuje wszystkie poziomy nauczania, zapewnia różnorodną tematykę zajęć i daje każdemu słuchaczowi odpowiednie przygotowanie w zakresie:

  • gramatyki języka rosyjskiego,
  • leksyki,
  • czytania,
  • nauki mówienia,
  • rozumienia ze słuchu,
  • słownictwa biznesowego,
  • elementów kulturoznawczych i wiedzy o współczesnej Rosji.

Odpowiedni dobór lektorów

Dobierając kadrę do Samowaru, szukaliśmy, po pierwsze, rodzimych użytkowników języka, którzy mają odpowiednie kwalifikacje do jego nauczania, a po drugie – prawdziwych pasjonatów, którzy są rozkochani w swoim ojczystym języku, literaturze i kulturze. Większość naszych lektorów jest związana z nami od początku istnienia szkoły!

Dbamy o ich rozwój zawodowy – znajdujemy możliwości dokształcania się na kursach doskonalenia zawodowego, warsztatach tematycznych dla rusycystów i konferencjach dla nauczycieli. Zachęcamy do samodoskonalenia się – w naszej bibliotece lektorzy mają dostęp do najlepszych książek poświęconych metodyce nauczania języka rosyjskiego jako obcego.

Nowoczesne materiały dydaktyczne

Nasz program nauczania bazuje na nowoczesnych podręcznikach najlepszych wydawnictw rosyjskich do nauki rosyjskiego jako obcego, do których są dobrane odpowiednie materiały dodatkowe z zakresu fonetyki, gramatyki, frazeologii, składni, jak również krajoznawstwa oraz literatury. A gdy już opanujesz język w stopniu średnio zaawansowanym, możesz wypożyczać u nas audioksiążki po rosyjsku do posłuchania, albo oglądać filmy!

Kameralne warunki nauki i indywidualne podejście do słuchaczy

Sale w naszej szkole są niewielkie, przytulne i zapewniają kameralność. Aktualnie posiadamy 3 sale do nauki, z których 2 mieszczą od 6 do 14 osób każda, a jedna mała salka przeznaczona jest do zajęć indywidualnych lub w niewielkich grupach, dla 3-4 osób.

Przy samowarze zawsze się siedzi przy wspólnym stole – tak samo jest u nas. Przed zajęciami możesz poczęstować się herbatą czy kawą, oczywiście gratis.